Donnerstag, 1. November 2012

" ကိုယ့္ကိုယ္ကိုမဖ်က္ႀကႏွင့္ "


" ကိုယ့္ကိုယ္ကိုမဖ်က္ႀကႏွင့္ "
~~~~~~~~~~~~~~~~

" ၿမတ္စြာဘုရားေဟာတဲ့ တရားကို 
သူ႔အတိုင္းမထားဘဲ နည္းနည္းေလာက္ 
ႏုတ္ထားလိုက္မယ္ဗ်ာ့။ ဒါမွမဟုတ္ 
နည္းနည္းကေလးအပိုထည့္ထား
လိုက္မယ္ ဆုိပါေတာ့ ...
အဲဒါဟာ သာသနာၿပဳတာလား။ ဖ်က္တာလား။
ဖ်က္တာပါဘုရား။ အဲသလိုဖ်က္ေတာ့ 
သာသနာက ပ်က္သြားမွာတဲ့လား၊ အဲသလို
ဖ်က္တဲ့လူမွာ ပ်က္သလား။ 
ဖ်က္တဲ့လူပဲ ပ်က္မွာပါဘုရား။ 
ေအး...ဗ်ာ ဘုရားက ဒီလိုပါဆိုရင္ 
ဒီအတိုင္းသာ လုပ္ဗ်ာ့။ ကိုယ္ကိုယ္ကို
မဖ်က္ႀကႏွင့္။ "

~ ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ ေ၀ဘူဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး ~

(၁၉၇၃ ဧၿပီလ-၂၀ ရက္ေန႔ နံနက္- ၁၀နာရီ အင္းႀကင္ပင္ရိပ္သာတြင္ေဟာခ်က္မွ)" ၿမတ္စြာဘုရားေဟာတဲ့ တရားကို
သူ႔အတိုင္းမထားဘဲ နည္းနည္းေလာက္

ႏုတ္ထားလိုက္မယ္ဗ်ာ့။ ဒါမွမဟုတ္
နည္းနည္းကေလးအပိုထည့္ထား
လိုက္မယ္ ဆုိပါေတာ့ ...
အဲဒါဟာ သာသနာၿပဳတာလား။ ဖ်က္တာလား။
ဖ်က္တာပါဘုရား။ အဲသလိုဖ်က္ေတာ့
သာသနာက ပ်က္သြားမွာတဲ့လား၊ အဲသလို
ဖ်က္တဲ့လူမွာ ပ်က္သလား။
ဖ်က္တဲ့လူပဲ ပ်က္မွာပါဘုရား။
ေအး...ဗ်ာ ဘုရားက ဒီလိုပါဆိုရင္
ဒီအတိုင္းသာ လုပ္ဗ်ာ့။ ကိုယ္ကိုယ္ကို
မဖ်က္ႀကႏွင့္။ "

~ ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ ေ၀ဘူဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး ~


(၁၉၇၃ ဧၿပီလ-၂၀ ရက္ေန႔ နံနက္- ၁၀နာရီ အင္းႀကင္ပင္ရိပ္သာတြင္ေဟာခ်က္မွ
)

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen