Mittwoch, 21. November 2012

" အႏွစ္သာရၿပည့္၀ေသာ သာသနာၿပဳနည္း "


" စင္စစ္ အတြင္းသိကၡာမဲ့ေသာ စည္ကားမွဳ မွန္သမွ်
ရွဳပ္ေထြးမွဳ ဗြက္ႏြံတြင္းသုိ႕သာ ေနာက္ဆုံး ဥေခါင္းဆုိက္
ရသည္သာၿဖစ္ေခ်ေတာ့၏။ ပညာကင္းေသာ သဒၶါ
အဖ်င္းသုိ႕သာ သက္ေစ၏။

စင္စစ္ ဘုရားရွင္ညႊန္ႀကားေတာ္မူေသာ သီလ သိကၡာ၊
သမာဓိသိကၡာ၊ ပညာ သိကၡာဟူသည့္ အတြင္းသာသနာေတာ္
တည္ၿခင္းသည္သာ -

* သီလသိကၡာ - မေကာင္းမွဳမွန္သမွ် ဘာတစ္ခုမွ်
မၿပဳက်င့္ၿခင္းၿဖင့္ သာသနာ့သန္ရွင္းေရးကုိ တာ၀န္
ခံႏုိင္ေခ်၏။

* သမာဓိသိကၡာ - ေကာင္းမွဳမွန္သမွ် ဥႆုံၿပည့္၀
ေစၿခင္းၿဖင့္ သာသနာေတာ္တည္တံ့ေရးကုိ တာ၀န္
ခံႏုိင္ေခ်၏။

* ပညာသိကၡာ - မိမိစိတ္ဓာတ္ ၿဖဴစင္ၿမင့္ၿမတ္ၿခင္းၿဖင့္
သာသနာေတာ္ ၿပန္႕ပြားေရးကုိ တာ၀န္ခံႏုိင္ေခ်၏။ "

- ( ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ မဟာေဗာဓိၿမဳိင္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး )

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen