Mittwoch, 19. Dezember 2012

‎'အတၱ' ဘယ္မွာ မရွိပါဘဲ . .သာ၀တၳိၿမိဳ႕ေတာ္မွ အာနႏၵာမည္ေသာ သူေ႒းႀကီးတစ္ဦးသည္ ကုေဋေလးဆယ္ၾကြယ္၀ပါေသာ္လည္း အလြန္တရာကပ္ေစးႏွဲသည္ ျဖစ္၍
မိမိသား မူလသီရိအား၊ ရွိေနေသာဥစၥာကို သူတစ္ပါးအား မေပးရန္၊ အသစ္အသစ္ေသာဥစၥာကို တိုးပြားေအာင္ႀကိဳးစားရန္၊ တစ္က်ပ္တစ္ျပားကိုမွ် အက်ိဳးမဲ့ကုန္ခမ္းေအာင္ မျပဳလုပ္ရန္၊ ဤသံုးခ်က္ေသာ အဆံုးအမကို ေပးေလ့ရွိသည္။

တစ္ေန႕ေသာအခါ သူေ႒းႀကီးကြယ္လြန္၍၊ ၿမိဳ႕တံခါးအနီး စ႑ာလရြာတစ္ရြာရွိ စ႑ာလအမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္ထံတြင္ ပဋိသေႏၶတည္ေန၏။ ထိုသူငယ္ ပဋိသေႏၶတည္ေနသည္မွစ၍၊ စ႑ာလအမ်ိဳးအႏြယ္၀င္ တစ္ေထာင္တို႕သည္ အခစားအလုပ္မ်ား မရၾကေတာ့ေပ။ ထမင္းက်န္ ဟင္းက်န္ကိုမွ် ၀လင္ေအာင္မစားရေတာ့ေပ။
သို႕ျဖစ္၍ လူတစ္ေထာင္ကို ထက္၀က္စီခြဲ၍ ဆင့္ကာဆင့္ကာ သူယုတ္မာကို ရွာေဖြၾကေလရာ၊ ထိုသူငယ္ကို ကုိယ္၀န္ေဆာင္ရသူပါေသာ အုပ္စုသည္၊ ငတ္ျပတ္ဆင္းရဲသည္ခ်ည္း ျဖစ္ေန၏။
ဤသို႕ျဖင့္ ထုိအမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္တည္းကိုပင္ သူယုတ္မာျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ၾက၍၊ အားလံုးက ႏွင္ထုတ္လိုက္ၾကေလသည္။

စ႑ာလအမ်ိဳးသမီးသည္ ရုပ္ဆိုးလွေသာသားတစ္ေယာက္ကို ဖြားျမင္ပါေသာ္လည္း၊ မိခင္စိတ္ျဖင့္ မစြန္႕ပစ္ႏိုင္ဘဲ ႏို႕ခ်ိဳတိုက္ေကြ်း ေမြးျမဴရ၏။ သို႕ရာတြင္၊ ထိုကေလးႏွင့္အတူတကြ လွည့္လည္ေတာင္းခံ ရာတြင္၊ ဘာတစ္ခုမွ မရေပ။ ကေလးကိုထားခဲ့ၿပီး ေတာင္းခံပါမွ စားဖြယ္မ်ား ရရွိ၏။ ဤသို႕ျဖင့္ ေနလာၾက၍၊ ထိုကေလး မိမိဘာသာ ရွာေဖြစားေသာက္ ႏိုင္ေသာအခ်ိန္တြင္၊ မိခင္က တစ္ျခားခြဲ၍ လႊတ္လိုက္ရ၏။ သူငယ္သည္ တစ္အိမ္ၿပီးတစ္အိမ္ လွည့္လည္ေတာင္းရမ္းစားေသာက္ေနရာ . .
တစ္ေန႕တြင္ အာနႏၵာသူေ႒းႀကီးဘ၀က ေနခဲ့ေသာအိမ္ႀကီးသို႕ ဆိုက္ေရာက္လာေလသည္။

အိမ္ႀကီးေရွ႕ေရာက္သည္ႏွင့္ သူငယ္သည္ ေရွးဘ၀ကိုေအာက္ေမ့ႏိုင္ေသာ ဇာတိႆရဉာဏ္ကို ရလာ၏။ အာနႏၵာသူေ႒းႀကီး ကြယ္လြန္ၿပီးေနာက္ ေကာသလမင္းႀကီးက သူေ႒းသား မူလသီရိအား အေမြဆက္ခံရန္ အမိန္႕ခ်မွတ္ေပးသျဖင့္၊ ယခုထိုအိမ္ႀကီးသည္ မူလသီရိသူေ႒း၏ အိမ္ႀကီးျဖစ္ေန၏။ သူငယ္မွာကား ဤသေဘာမ်ားကို ေတြးေတာမေနဘဲ၊ မိမိေနခဲ့ဖူးေသာအိမ္အျဖစ္ တန္းတန္းမတ္မတ္ ၀င္သြားေလရာ၊ သူေ႒း၏အမႈထမ္းတို႕က ရုိက္ပုတ္ၾကၿပီးလွ်င္ အမႈိက္ပံုနားတြင္ စြန္႕ပစ္ထားခဲ့ၾကေလသည္။

ထိုအခ်ိန္တြင္ကား ဘုရားရွင္သည္ အရွင္အာနႏၵာႏွင့္အတူ သာ၀တၳိၿမိဳ႕ေတာ္အတြင္းသို႕ ဆြမ္းခံၾကြစဥ္ ထိုသူငယ္ကိုေတြ႕ျမင္ေလရာ
ထိုသူငယ္၏ ဘ၀ေနာက္ေၾကာင္းကို ေဟာေတာ္မူ၏။ ဤတြင္ အရွင္အာနႏၵာသည္ မူလသီရိသူေ႒းကို ေခၚယူကာ သူငယ္ကိုျပၿပီးလွ်င္
"ဒါယကာသူေ႒း - ဤသူငယ္ကား သင့္ဖခင္ အာနႏၵာသူေ႒းႀကီးေပတည္း" ဟု မိန္႕ၾကား၏။

မူလသီရိသူေ႒းက အရွင္အာနႏၵာ၏စကားကို မယံုႏိုင္ဘဲရွိေလရာ၊ အာနႏၵာသူေ႒းႀကီးဘ၀တုန္းက ႏွေျမာလွသျဖင့္ သားကိုမေျပာဘဲထားေသာ ေရႊအိုးႀကီးငါးလံုးကို ညႊန္ျပေပးရန္၊ သူငယ္အားမိန္႕ၾကားလိုက္၏။ သူငယ္ကလည္း ယခင္ဘ၀က မိမိျမွဳပ္ထားခဲ့ေသာ ေရႊအိုးႀကီးငါးလံုး၏ ေနရာကို ညြန္ျပ၏။
ဤတြင္မွ မူလသီရိသူေ႒းသည္ ဘုရားရွင္ကို ဆည္းကပ္လာသျဖင့္၊ ဘုရားရွင္က ေအာက္ပါေဒသနာေတာ္ကို ေဟာၾကားေတာ္မူေလသတည္း။

"ငါ့အား သားသမီးတို႕ ရွိကုန္၏၊ ဥစၥာတို႕ ရွိကုန္၏ဟူ၍ . .
လူမိုက္သည္ သာယာစြဲလမ္းမႈျဖင့္ ဆင္းရဲပင္ပန္းရ၏။ "

"အမွန္အားျဖင့္၊ မိမိအား အတၱဟူ၍ မရွိပါဘဲလ်က္ . .
အဘယ္မွာ မိမိ၏သားသမီး ရွိေပမည္နည္း။
အဘယ္မွာ မိမိဥစၥာ ရွိေပမည္နည္း။"

( ဓမၼပဒ၊ ဗာလ၀ဂ္-အာနႏၵေသ႒ိ ၀တၳဳ )
'အတၱ' ဘယ္မွာ မရွိပါဘဲ . .
•••••••••••••••••••••••
သာ၀တၳိၿမိဳ႕ေတာ္မွ အာနႏၵာမည္ေသာ သူေ႒းႀကီးတစ္ဦးသည္ ကုေဋေလးဆယ္ၾကြယ္၀ပါေသာ္လည္း အလြန္တရာကပ္ေစးႏွဲသည္ ျဖစ္၍
မိမိသား မူလသီရိအား၊ ရွိေနေသာဥစၥာကို သူတစ္ပါးအား မေပးရန္၊ အသစ္အသစ္ေသာဥစၥာကို တိုးပြားေအာင္ႀကိဳးစားရန္၊ တစ္က်ပ္တစ္ျပားကိုမွ် အက်ိဳးမဲ့ကုန္ခမ္းေအာင္ မျပဳလုပ္ရန္၊ ဤသံုးခ်က္ေသာ အဆံုးအမကို ေပးေလ့ရွိသည္။

တစ္ေန႕ေသာအခါ သူေ႒းႀကီးကြယ္လြန္၍၊ ၿမိဳ႕တံခါးအနီး စ႑ာလရြာတစ္ရြာရွိ စ႑ာလအမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္ထံတြင္ ပဋိသေႏၶတည္ေန၏။ ထိုသူငယ္ ပဋိသေႏၶတည္ေနသည္မွစ၍၊ စ႑ာလအမ်ိဳးအႏြယ္၀င္ တစ္ေထာင္တို႕သည္ အခစားအလုပ္မ်ား မရၾကေတာ့ေပ။ ထမင္းက်န္ ဟင္းက်န္ကိုမွ် ၀လင္ေအာင္မစားရေတာ့ေပ။
သို႕ျဖစ္၍ လူတစ္ေထာင္ကို ထက္၀က္စီခြဲ၍ ဆင့္ကာဆင့္ကာ သူယုတ္မာကို ရွာေဖြၾကေလရာ၊ ထိုသူငယ္ကို ကုိယ္၀န္ေဆာင္ရသူပါေသာ အုပ္စုသည္၊ ငတ္ျပတ္ဆင္းရဲသည္ခ်ည္း ျဖစ္ေန၏။ 
ဤသို႕ျဖင့္ ထုိအမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္တည္းကိုပင္ သူယုတ္မာျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ၾက၍၊ အားလံုးက ႏွင္ထုတ္လိုက္ၾကေလသည္။

စ႑ာလအမ်ိဳးသမီးသည္ ရုပ္ဆိုးလွေသာသားတစ္ေယာက္ကို ဖြားျမင္ပါေသာ္လည္း၊ မိခင္စိတ္ျဖင့္ မစြန္႕ပစ္ႏိုင္ဘဲ ႏို႕ခ်ိဳတိုက္ေကြ်း ေမြးျမဴရ၏။ သို႕ရာတြင္၊ ထိုကေလးႏွင့္အတူတကြ လွည့္လည္ေတာင္းခံ ရာတြင္၊ ဘာတစ္ခုမွ မရေပ။ ကေလးကိုထားခဲ့ၿပီး ေတာင္းခံပါမွ စားဖြယ္မ်ား ရရွိ၏။ ဤသို႕ျဖင့္ ေနလာၾက၍၊ ထိုကေလး မိမိဘာသာ ရွာေဖြစားေသာက္ ႏိုင္ေသာအခ်ိန္တြင္၊ မိခင္က တစ္ျခားခြဲ၍ လႊတ္လိုက္ရ၏။ သူငယ္သည္ တစ္အိမ္ၿပီးတစ္အိမ္ လွည့္လည္ေတာင္းရမ္းစားေသာက္ေနရာ . .  
တစ္ေန႕တြင္ အာနႏၵာသူေ႒းႀကီးဘ၀က ေနခဲ့ေသာအိမ္ႀကီးသို႕ ဆိုက္ေရာက္လာေလသည္။

အိမ္ႀကီးေရွ႕ေရာက္သည္ႏွင့္ သူငယ္သည္ ေရွးဘ၀ကိုေအာက္ေမ့ႏိုင္ေသာ ဇာတိႆရဉာဏ္ကို ရလာ၏။ အာနႏၵာသူေ႒းႀကီး ကြယ္လြန္ၿပီးေနာက္ ေကာသလမင္းႀကီးက သူေ႒းသား မူလသီရိအား အေမြဆက္ခံရန္ အမိန္႕ခ်မွတ္ေပးသျဖင့္၊ ယခုထိုအိမ္ႀကီးသည္ မူလသီရိသူေ႒း၏ အိမ္ႀကီးျဖစ္ေန၏။ သူငယ္မွာကား ဤသေဘာမ်ားကို ေတြးေတာမေနဘဲ၊ မိမိေနခဲ့ဖူးေသာအိမ္အျဖစ္ တန္းတန္းမတ္မတ္ ၀င္သြားေလရာ၊ သူေ႒း၏အမႈထမ္းတို႕က ရုိက္ပုတ္ၾကၿပီးလွ်င္ အမႈိက္ပံုနားတြင္ စြန္႕ပစ္ထားခဲ့ၾကေလသည္။

ထိုအခ်ိန္တြင္ကား ဘုရားရွင္သည္ အရွင္အာနႏၵာႏွင့္အတူ သာ၀တၳိၿမိဳ႕ေတာ္အတြင္းသို႕ ဆြမ္းခံၾကြစဥ္ ထိုသူငယ္ကိုေတြ႕ျမင္ေလရာ
ထိုသူငယ္၏ ဘ၀ေနာက္ေၾကာင္းကို ေဟာေတာ္မူ၏။ ဤတြင္ အရွင္အာနႏၵာသည္ မူလသီရိသူေ႒းကို ေခၚယူကာ သူငယ္ကိုျပၿပီးလွ်င္
"ဒါယကာသူေ႒း - ဤသူငယ္ကား သင့္ဖခင္ အာနႏၵာသူေ႒းႀကီးေပတည္း" ဟု မိန္႕ၾကား၏။ 

မူလသီရိသူေ႒းက အရွင္အာနႏၵာ၏စကားကို မယံုႏိုင္ဘဲရွိေလရာ၊ အာနႏၵာသူေ႒းႀကီးဘ၀တုန္းက ႏွေျမာလွသျဖင့္ သားကိုမေျပာဘဲထားေသာ ေရႊအိုးႀကီးငါးလံုးကို ညႊန္ျပေပးရန္၊ သူငယ္အားမိန္႕ၾကားလိုက္၏။ သူငယ္ကလည္း ယခင္ဘ၀က မိမိျမွဳပ္ထားခဲ့ေသာ ေရႊအိုးႀကီးငါးလံုး၏ ေနရာကို ညြန္ျပ၏။
ဤတြင္မွ မူလသီရိသူေ႒းသည္ ဘုရားရွင္ကို ဆည္းကပ္လာသျဖင့္၊ ဘုရားရွင္က ေအာက္ပါေဒသနာေတာ္ကို ေဟာၾကားေတာ္မူေလသတည္း။

"ငါ့အား သားသမီးတို႕ ရွိကုန္၏၊ ဥစၥာတို႕ ရွိကုန္၏ဟူ၍ . .
လူမိုက္သည္ သာယာစြဲလမ္းမႈျဖင့္ ဆင္းရဲပင္ပန္းရ၏။ "

"အမွန္အားျဖင့္၊ မိမိအား အတၱဟူ၍ မရွိပါဘဲလ်က္ . .
အဘယ္မွာ မိမိ၏သားသမီး ရွိေပမည္နည္း။ 
အဘယ္မွာ မိမိဥစၥာ ရွိေပမည္နည္း။"

( ဓမၼပဒ၊ ဗာလ၀ဂ္-အာနႏၵေသ႒ိ ၀တၳဳ )

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen